קרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קא קרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קאקרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קא קרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קא קרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קאקרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קא קרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קא קרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קאקרטון: 3-6-12 בת חורף שקית לבנה: ארק’אקקראקרא ‘קרא’קא’קא’קא