יכולה רק בבוקר?

אי”ה, יום שלישי, י”ב בכסליו 16.11,  10:00 בבוקר