דלית ברכה- תרפיות ואבחונים רגשיים
דלית ברכה- תרפיות ואבחונים רגשיים

מטפלת רב תחומית- אני מציעה מבחר סוגים של תרפיות כך שכל מטופל יכול לבחור לו את התרפיה שאליה הוא נמשך וכן, גם אם ילד בוחר בתחילה להתחיל לדוגמא במשחק יכול לפי החלטתו לעבור גם באותו המפגש לאומנות. כי הרי בסך הכל כל התרפיות עונות את המענה המקצועי ותורמות להתקדמות.. וכן, אני גם מאבחנת רגשית מסומכת כך שאם הורה צריך אבחון לפני טיפול או באמצע הכי פשוט לו לגשת אלי כי אני גם המטפלת.

דלית ברכה- תרפיות ואבחונים רגשיים

מטפלת רב תחומית- אני מציעה מבחר סוגים של תרפיות כך שכל מטופל יכול לבחור לו את התרפיה שאליה הוא נמשך וכן, גם אם ילד בוחר בתחילה להתחיל לדוגמא במשחק יכול לפי החלטתו לעבור גם באותו המפגש לאומנות. כי הרי בסך הכל כל התרפיות עונות את המענה המקצועי ותורמות להתקדמות.. וכן, אני גם מאבחנת רגשית מסומכת כך שאם הורה צריך אבחון לפני טיפול או באמצע הכי פשוט לו לגשת אלי כי אני גם המטפלת.

דלית ברכה- תרפיות ואבחונים רגשיים
דלית ברכה- תרפיות ואבחונים רגשיים

מטפלת רב תחומית- אני מציעה מבחר סוגים של תרפיות כך שכל מטופל יכול לבחור לו את התרפיה שאליה הוא נמשך וכן, גם אם ילד בוחר בתחילה להתחיל לדוגמא במשחק יכול לפי החלטתו לעבור גם באותו המפגש לאומנות. כי הרי בסך הכל כל התרפיות עונות את המענה המקצועי ותורמות להתקדמות.. וכן, אני גם מאבחנת רגשית מסומכת כך שאם הורה צריך אבחון לפני טיפול או באמצע הכי פשוט לו לגשת אלי כי אני גם המטפלת.

דלית ברכה- תרפיות ואבחונים רגשיים

מטפלת רב תחומית- אני מציעה מבחר סוגים של תרפיות כך שכל מטופל יכול לבחור לו את התרפיה שאליה הוא נמשך וכן, גם אם ילד בוחר בתחילה להתחיל לדוגמא במשחק יכול לפי החלטתו לעבור גם באותו המפגש לאומנות. כי הרי בסך הכל כל התרפיות עונות את המענה המקצועי ותורמות להתקדמות.. וכן, אני גם מאבחנת רגשית מסומכת כך שאם הורה צריך אבחון לפני טיפול או באמצע הכי פשוט לו לגשת אלי כי אני גם המטפלת.