Reach Higher- ספרי אנגלית

הוצאת ספר קורסים באיכות גבוהה בשפה האנגלית עם ערכים חינוכיים מוצקים. לאחר שהיה עד להצלחתו של אותו ספר ראשון ושמע משוב ממורים עמיתים כמוך, היה ברור שיש צורך בעוד בישראל: יותר ספרים; תמיכה רבה יותר במורים לאנגלית; חומר משכנע יותר שיכול להודיע ​​ולעורר השראה.

Reach Higher- ספרי אנגלית